Kindcentrum De Wiekslag is een energieke en levendige dorpsschool.

Kindcentrum De Wiekslag is een energieke en levendige dorpsschool. De Wiekslag is gesitueerd in het dorp Blijham in Oost-Groningen. De Wiekslag is gehuisvest in een MFA Gebouw. In het gebouw zitten meerdere organisaties onder één dak. Sinds 1 januari 2019 is er een convenant samenwerking met KIWI (Kinderopvang Winschoten) van kracht. De samenwerking met KIWI wordt geïntensiveerd met als stip op de horizon een (integraal) Kindcentrum. Vanaf schooljaar 2020-2021 is de peuterspeelgroep d'ondersteen bij obs de Wiekslag binnen gekomen. Met elkaar gaan wij een intensieve samenwerking aan. 

 

Op De Wiekslag zijn we gedurende schooljaar 2018-2019 gestart met een missie-visie traject waarin we de identiteit van De wiekslag hebben aangescherpt. Vanuit de identiteit en de centrale kernwaarden zijn we gekomen tot een heldere missie en visie. De identiteit en de kernwaarden geeft een kort een beeld van wie we willen zijn als organisatie en vanuit welke overtuigingen we willen werken. Bij de waarden geven we antwoord op de vraag: Hoe willen wij een team zijn op weg naar onze missie en visie. De waarden vormen de leidraad voor het gedrag dat mensen die bij ons werken, laten zien. Ze vormen het kader voor onze identiteit, ze geven aan wie we zijn en hoe we door anderen herkend willen worden. In de missie beschrijven we wat we de kinderen mee willen meegeven. Onze missie geeft antwoord op de vraag: wat willen wij met onze organisatie betekenen? Onze visie en onze aanpak vinden hun basis in onze gezamenlijke levende missie en centrale kernwaarden.

Onze school is een school voor openbaar onderwijs. Onze school is een ontmoetingsplaats van kinderen en volwassenen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, die op voet van gelijkwaardigheid een scholengemeenschap vormen, zoals wij willen dat de kinderen ook in de maatschappij met elkaar om zullen gaan, vandaar ons motto:

KC DE WIEKSLAG, DE DRAAI NAAR DE TOEKOMST

 

ONZE VISIE

De kinderen werken en leren in combinatiegroepen, dus in heterogene leeftijdsgroepen maar we zijn op bepaalde momenten ook groep doorbrekend bezig. Jong en oud gaan samen aan de slag. Bij ons op school werken we met eigentijdse moderne methodes en leermiddelen..

Het laatste nieuws

SOOOG Magazine 2020 - februari

Gepubliceerd door: SOOOG
In dit SOOOG Magazine leest u een aantal boeiende artikelen over ontwikkelingen en veranderingen in het aanbod binnen onze organisatie.
 

KINDCENTRUM DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl