Groep 1-2a

 

In groep 1 en 2 wordt lesgegeven door Juf Ellen. Naast juf Ellen, helpt juf Diana mee als onderwijsassistent. 

In de groepen 1 en 2 proberen we een sfeer te scheppen, waarbij de kinderen zich veilig en vrij voelen om al spelend te leren. De jongste en oudste kleuters zitten samen in een heterogene groep. Per januari 2021 zullen de groepen 1-2-3 gaan samenwerken.

We beginnen ’s morgens met de inloop. Het doel van de inloop is om een soepele overgang te creëren van thuis en school. Daarnaast kunnen de kinderen samen met ouders even een spelletje doen waardoor het afscheid nemen geleidelijk plaats kan vinden. De leerlingen kiezen zelf een activiteit. Hierna beginnen we de dag met de kring. De kring is een vast onderdeel van het dagprogramma. Daarna komt de werkles en kiezen de kinderen een activiteit op het planbord. 

We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Er wordt gewerkt met thema’s.  

De kinderen van groep 1 maken 1 à 2 werkjes per thema en de kinderen van groep 2 maken 3 werkjes per thema. We zijn niet alleen ontwikkelingsgericht bezig, maar ook sturend. Ons uitgangspunt zijn de doelen genoemd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys/leerlijnen voor het jonge kind. De creativiteit van het kind wordt verder ontwikkeld. Hierbij is de omgang en samenwerking met anderen en het met plezier spelen en werken een belangrijk aspect. 

Werkvormen zijn: 

-Werken met ontwikkelingsmaterialen: o.a. werken met speelleermaterialen, papier, verf,        

 Bouw- en constructiemateriaal, zand en water. 

-Spel en spelen: spelen met elkaar, rollenspel in hoeken, bewegen binnen en buiten,  

 voorbereidende activiteiten op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. 

-Kringactiviteiten: voorlezen en vertellen, prentenboeken, opzegversjes, poppenkast,  

 taalspelletjes, actualiteit van de dag, lessen fonemisch bewustzijn en gecijferd bewustzijn. 

De klas is ingericht met allerlei hoeken, zodat ieder kind zich verder kan ontwikkelen in de door hem/haar gekozen hoek. Voorbeelden van enkele hoeken zijn: 

- knutselhoek; 

- ontdekhoek; 

- puzzelhoek; 

- verfhoek; 

- zand-/watertafel; 

- luisterhoek; 

- boekenhoek; 

- huishoek; 

- schrijf-/stempelhoek; 

- tekenhoek; 

- bouwhoek; 

- bewegingshoek. 

In het speellokaal en/of in de klas maken de kinderen kennis met klim- en klautermateriaal, ballen, hoepels, banken en zang-, dans- en tikspelen. De hoeken wisselen, passend bij het thema dat aan de orde is. 

Verder beschikken we over een ruime speelplaats voor buitenactiviteiten. 

In groep 1 en 2 wordt begonnen met zelfstandig werken. Dit houdt in dat de kleuters alleen of samen naar oplossingen moeten zoeken bij problemen. Lukt dit niet, dan kan de leerkracht ingeschakeld worden. Dit wordt uiteraard langzaam en verantwoord opgebouwd door gebruik te maken van de rode en de groene kaart. De leerkracht heeft dan tijd om te observeren en heeft extra tijd voor het begeleiden van één of meerdere kleuters. Het zelfstandig werken gaat uiteraard in de groepen 3 t/m 8 een steeds grotere rol spelen. 

Door contacten met de peuterspeelgroep KIWI en Kinderopvang Bambeloe proberen we zo goed mogelijk in te spelen op verschillen die tussen kinderen op die leeftijd al bestaan.  

De contacten zijn gericht op kwaliteitsverbetering van de leerling-opvang. De school organiseert verspreid over het schooljaar VIP-ochtenden waarbij jonge niet schoolgaande kinderen uit het dorp kennis kunnen maken met De Wiekslag. 

7185-73024603_big (PNG)

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

SOOOG Magazine oktober 2023

Gepubliceerd door: SOOOG
Lees in het allernieuwste SOOOG Magazine, De Kindertalentenfluisteraar, Lessen van het speciaal basisonderwijs, ‘Andere ouders doen ook maar wat' en nog veel meer interessante artikelen.
 

Ouderfolder - Strategisch Beleid 2023-2027

Gepubliceerd door: SOOOG
In deze folder vertellen we kort over ons nieuwe strategische beleidsplan 'Verbinden, verbeelden en verwonderen'. Die titel zegt alles: we bieden onderwijs dat de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt.
 

KINDCENTRUM DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham
0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl