Identiteit

KC De Wiekslag is een openbare school die valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Een openbare school mag en kan geen kinderen weigeren op grond van afkomst, seksuele geaardheid, etniciteit of levensovertuiging. Daarmee wil de openbare school een afspiegeling van de samenleving zijn. 

Op KC De Wiekslag stimuleren we kinderen;

 • Zich zo breed mogelijk te ontwikkelen;
 • Een eigen mening te vormen;
 • Verantwoordelijkheid te nemen;
 • Besef te krijgen van sociale samenhang;
 • Om te samenwerken;
 • In mogelijkheden te denken;
 • Een creatieve, onderzoekende houding aan te nemen.

Het doel van KC De Wiekslag is onderwijs van constante, hoge kwaliteit verzorgen voor kinderen in een veilige omgeving, nu en in de toekomst. Daarbij werken we vanuit “Boeiend opbrengstgericht” onderwijs.

Kernwaarden:

De kernwaarden van KC De Wiekslag zijn;

 • Samenwerken,
 • Creativiteit,
 • Verantwoordelijkheid,
 • Respect,
 • Kwaliteit en enthousiasme.

Samenwerken

Op KC De Wiekslag willen we professioneel samenwerken: met kinderen, ouders, collega’s en externe partners. Samenwerken is niet alleen hulp geven en krijgen, maar ook overleggen en actief luisteren naar elkaar. Voor onze kinderen vinden wij het leren samenwerken van belang bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden voor nu en voor de toekomst.

Creativiteit

Op KC De Wiekslag staan we stil bij het creatief denken en handelen. Dit betekent dat we het team, ouders en kinderen helpen om zelf betekenis en waarden te creëren. Creativiteit is het op zoek gaan naar eigen oplossingen en het komen tot nieuwe innovatieve ideeën en inzichten. Dit doen we door zowel binnen het team en in de klas ruimte te geven om zelf te ontdekken, te experimenteren en te onderzoeken om te komen tot nieuwe inzichten en dus leren door te doen.

Verantwoordelijkheid

Op KC De Wiekslag willen we onze kinderen vaardigheden en attitudes aanleren die zij nodig hebben bij het nemen van verantwoordelijkheden op hun weg naar volwassenheid. We stimuleren onze kinderen om in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Onder verantwoordelijkheid verstaan wij, dat we bewust zijn van eigen handelen en de keuzes die daarin gemaakt worden. Dit betekent dat we keuzes kunnen verantwoorden, kunnen beredeneren en onderbouwen. Het geven van verantwoordelijkheid bij het leerproces zorgt voor motivatie, betrokkenheid en bevordert de zelfstandigheid.

Respect

Op KC De Wiekslag vinden we respect een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot ontwikkeling. Ieder mens wil met respect behandeld worden. Waardig en waardevol. Respect tonen voor een ander betekent op KC De Wiekslag dat er op gelijkwaardige manier met elkaar wordt omgegaan. Daardoor kan iedereen zichzelf zijn. Met respect omgaan met een ander, betekent, dat je oog hebt voor die ander, voor zijn/haar kwaliteiten, maar ook voor zijn/haar tekortkomingen. Daar waar die ander te kort schiet, bieden we de helpende hand. Daar waar jezelf te kort schiet, kan die ander zijn zijn/haar kwaliteiten inzetten.

Kwaliteit

Op KC De Wiekslag vinden we het belangrijk dat we uit elk kind halen wat er in zit. We hebben daarom hoge verwachtingen van elk kind. We vergelijken de kinderen niet met een gemiddelde, maar kijken naar de ontwikkeling van het kind ten opzichte van zichzelf. Wij willen dan ook opbrengstgericht en oplossingsgericht werken en stemmen de instructiebehoeften op de kinderen af.

Enthousiasme

Het streven van KC De Wiekslag is dat iedereen op KC De Wiekslag zin heeft om te gaan werken, leren en ontwikkelen. We zijn positief ingesteld. De uitstraling van KC De Wiekslag zorgt ervoor dat het een plek is waar het prettig is om te zijn. De Wiekslag is levendig en opgeruimd. Medewerkers zijn zich bewust van hun invloed en voorbeeldpositie en stralen plezier en betrokkenheid uit.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KINDCENTRUM DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham
0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl