Schoolklimaat

Het onderwijs volgt de ontwikkeling van het kind, maar lokt ook verdere ontwikkeling uit. Dat kan alleen optimaal gebeuren als het kind zich veilig voelt. Wij proberen uw kind (samen met de ouders) ook weerbaar te maken voor de samenleving van deze tijd. Speciale lessen worden daaraan besteed zoals het omgaan met sociale media en weerbaarheidstrainingen in alle groepen. Bij hoge prestaties leveren, denken we vaak aan het halen van hoge cijfers. Dit is maar ten dele waar. Een leerling die goed kan leren is niet vanzelfsprekend een leerling die goed met andere leerlingen kan omgaan. Daar heb je sociale vaardigheden voor nodig. Door allerlei activiteiten te organiseren proberen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren, bijvoorbeeld door het werken in tafelgroepen en aandacht te besteden aan samenwerkingsopdrachten. Zo leren we de leerlingen zelfstandig werken. Wij hebben als school de overtuiging dat de kansen om succesvol te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij voor onze leerlingen aanzienlijk groter zullen zijn, wanneer zij beschikken over optimaal ontwikkelde vaardigheden met betrekking tot een zelfstandige leer- en werkhouding.

De rol van de leerkracht wordt vooral begeleider van de leerlingen en helpt waar nodig. Er wordt geobserveerd, gestimuleerd en ondersteund. Een instructietafel is hierbij een belangrijk instrument

KC DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl