Pedagogisch klimaat

Natuurlijk moet er op de school worden geleerd. We proberen de kinderen niet alleen de feitelijke kennis, de basisvaardigheden, maar ook de sociale vaardigheden bij te brengen, zodat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen met zelfkennis en zelfvertrouwen. Een goed pedagogisch klimaat is één van de factoren die wezenlijk belangrijk zijn voor het leren van mensen. Op het moment dat mensen zich veilig en prettig voelen, zullen zij eerder en beter leren. Daarnaast willen wij als school kinderen betrekken bij hun eigen leren. Het vergroten van deze betrokkenheid staat in nauwe relatie tot het pedagogische klimaat. Kinderen die graag willen leren, kinderen die hun werk graag goed willen maken, kinderen die meewerken en meedenken, tonen een hoge mate van betrokkenheid. Deze kinderen staan meer open voor alle processen binnen de school en staan dus ook meer open voor leren. Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat voor iedereen die op onze school aanwezig is, vinden wij belangrijk. 

Wij vinden het belangrijk dat leren een interactief gebeuren is. Niet alleen tussen de leerkrachten en de kinderen, maar ook tussen kinderen onderling. Dit doen wij onder andere door kinderen te laten samenwerken. Kinderen leren zo in een vroeg stadium elkaar te helpen, naar elkaar te luisteren enzovoort. Het onderwijs krijgt invulling binnen het leerstofjaarklassensysteem.   

De rol van de leerkracht wordt vooral begeleider van de leerlingen en helpt waar nodig. Er wordt geobserveerd, gestimuleerd en ondersteund. Onze leraren creëren een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen.

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

1. De leraren zorgen voor een ordelijke klas;
2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving;
3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen];
4. De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen; 
5. De leraren bieden de leerlingen structuur;
6. De leraren zorgen voor veiligheid;
7. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken; 
8. De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen)werken.  

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KINDCENTRUM DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham
0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl