Groep 2-3

In groep 2-3 wordt lesgegeven door juf Sylvia Bos op alle dagen behalve de woensdag. Op woensdag wordt er lesgegeven door Frouke Kloosterman. 

Wat zijn nou de belangrijkste dingen die uw kind leert in groep 3?

Lezen: .In groep 3 wordt begonnen met het aanvankelijk lezen. Hiervoor gebruiken we “Veilig Leren Lezen”, Kim-versie. In deze methode komen alle facetten van het lezen aan bod, d.w.z. zowel technisch als begrijpend lezen. Naar gelang de samenstelling van de groep wordt er gewerkt met verschillende niveaugroepen. De leesontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd met behulp van het leesprotocol.

Schrijven:  De schrijfmethode die wij gebruiken heet “Pennenstreken”. Na de voorbereidende oefeningen in groep 2, leren de leerlingen in groep 3 de kleine letters en cijfers en verbonden schrift.

Rekenen: In groep 3 wordt voornamelijk gewerkt aan de erbij en eraf sommen t/m 20, hele uren en halve uren bij klokkijken, geldsommen, meten en wegen. Als bron wordt de methode Wereld in Getallen gebruikt. Rekenen wordt doelgrericht aangeboden vanuit de leerlijnen van groep 3.

Thematisch werken: Eveneens als groep 1 en 2 wordt er aan verschillende thema's gewerkt.

Bewegend leren:  In groep 3 wordt veel aandacht besteed aan bewegend leren. Verschillend wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat bewegen bijdraagt aan betere leerprestaties en gezondere jeugd. Bewegend leren is een aantrekkelijke en dynamische manier van lesgeven. Het bewegend leren voldoet aan de wensen van de huidige tijd: educatief, verrassend, dynamisch en gericht op samenwerking. 

 

SOOOG Magazine 2020 - februari

Gepubliceerd door: SOOOG
In dit SOOOG Magazine leest u een aantal boeiende artikelen over ontwikkelingen en veranderingen in het aanbod binnen onze organisatie.
 

KINDCENTRUM DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham
0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl