Groep 2-3

In groep 2-3 wordt lesgegeven door juf Sylvia Bos op alle dagen behalve de woensdag. Op woensdag wordt er lesgegeven door Frouke Kloosterman. 

Wat zijn nou de belangrijkste dingen die uw kind leert in groep 3?

Lezen: .In groep 3 wordt begonnen met het aanvankelijk lezen. Hiervoor gebruiken we “Veilig Leren Lezen”, Kim-versie. In deze methode komen alle facetten van het lezen aan bod, d.w.z. zowel technisch als begrijpend lezen. Naar gelang de samenstelling van de groep wordt er gewerkt met verschillende niveaugroepen. De leesontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd met behulp van het leesprotocol.

Schrijven:  De schrijfmethode die wij gebruiken heet “Pennenstreken”. Na de voorbereidende oefeningen in groep 2, leren de leerlingen in groep 3 de kleine letters en cijfers en verbonden schrift.

Rekenen: In groep 3 wordt voornamelijk gewerkt aan de erbij en eraf sommen t/m 20, hele uren en halve uren bij klokkijken, geldsommen, meten en wegen. Als bron wordt de methode Wereld in Getallen gebruikt. Rekenen wordt doelgrericht aangeboden vanuit de leerlijnen van groep 3.

Thematisch werken: Eveneens als groep 1 en 2 wordt er aan verschillende thema's gewerkt.

Bewegend leren:  In groep 3 wordt veel aandacht besteed aan bewegend leren. Verschillend wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat bewegen bijdraagt aan betere leerprestaties en gezondere jeugd. Bewegend leren is een aantrekkelijke en dynamische manier van lesgeven. Het bewegend leren voldoet aan de wensen van de huidige tijd: educatief, verrassend, dynamisch en gericht op samenwerking. 

 

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

SOOOG Magazine oktober 2023

Gepubliceerd door: SOOOG
Lees in het allernieuwste SOOOG Magazine, De Kindertalentenfluisteraar, Lessen van het speciaal basisonderwijs, ‘Andere ouders doen ook maar wat' en nog veel meer interessante artikelen.
 

Ouderfolder - Strategisch Beleid 2023-2027

Gepubliceerd door: SOOOG
In deze folder vertellen we kort over ons nieuwe strategische beleidsplan 'Verbinden, verbeelden en verwonderen'. Die titel zegt alles: we bieden onderwijs dat de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt.
 

KINDCENTRUM DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham
0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl