Ouderbetrokkenheid

Het is van groot belang dat er een goede relatie bestaat tussen ouders en leerkrachten. Wij hebben immers hetzelfde doel voor ogen: het beste voor het kind. Goede contacten tussen de school, ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit van de school en komen de leerprestaties en maatschappelijke ontwikkelingen van de leerling ten goede. Om die relatie zo goed mogelijk te laten zijn, bestaan er in het schooljaar verschillende gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Die mogelijkheden hebben wij hieronder beschreven.

Een gesprek op school

Als u met de leerkracht van uw kind wilt praten, is dat meestal wel mogelijk na schooltijd. Als u een rustig en ongestoord gesprek wilt hebben, raden wij u aan van tevoren een afspraak te maken. Dit kan voor of na schooltijd. Ook kunt u een gesprek hebben met de coördinator en leden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

De informatieavond

In september wordt u een avond in de klas van uw kind uitgenodigd. De leerkracht en uw kind geven u informatie over de lesstof en bijzonderheden van het komende schooljaar, u kunt de schoolboeken bekijken en horen hoe u uw kind kunt helpen. Ook kunt u op deze avond antwoorden op uw (algemene) vragen over allerlei schoolse zaken krijgen. 

Een bezoek in de groep

Als u wilt, kunt u eens een ochtend en/of een middag in de klas “meedraaien”. U kunt dan een beeld krijgen hoe het in de klas toegaat en wellicht ook beter inspelen op de verhalen waarmee uw kind thuiskomt. Maakt u zelf even een afspraak met de leerkracht?

Contacturen

Twee maal per jaar wordt er door de leerkrachten een rapport ingevuld: in februari en vlak voor de zomervakantie. De contacturen zijn in februari en juni.

Ouderavonden

Ook dit schooljaar zal er een feestelijke ouderavond worden georganiseerd waarbij groep 8 een musical, toneelstuk of iets dergelijks op de planken brengt als afsluiting van de basisschooltijd.

Ouders in de school

Bij verschillende activiteiten is de hulp van ouders in school onontbeerlijk. Zo is het mogelijk om mee te helpen bij de luizencontroles, fluor spoelen, begeleiding van schoolreizen en excursies, vervoer van leerlingen en de voorbereiding en uitvoering van allerlei feestelijke en sportieve activiteiten. Ouders die binnen de schoolwerkzaamheden verrichten waar leerlingen bij betrokken zijn, doen dit onder verantwoording van de leerkracht. Ouders die assistentie verlenen binnen het onderwijs dienen de doelstellingen van de school te respecteren en zich te houden aan de regels en afspraken die binnen de school van kracht zijn. Voelt u ervoor iets op school te doen, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of met iemand van de ouderraad. U bent van harte welkom!

KC DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl