Ouderbetrokkenheid

Het is van groot belang dat er een goede relatie bestaat tussen ouders en leerkrachten. Wij hebben immers hetzelfde doel voor ogen: het beste voor het kind. Goede contacten tussen de school, ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit van de school en komen de leerprestaties en maatschappelijke ontwikkelingen van de leerling ten goede. Om die relatie zo goed mogelijk te laten zijn, bestaan er in het schooljaar verschillende gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Die mogelijkheden hebben wij hieronder beschreven.

Een gesprek op school

Als u met de leerkracht van uw kind wilt praten, is dat meestal mogelijk na schooltijd. Als u een rustig en ongestoord gesprek wilt hebben, raden wij u aan van tevoren een afspraak te maken. Dit kan voor of na schooltijd. Ook kunt u een gesprek hebben met de directeur of met de medezeggenschapsraad.

De informatieavond

In september wordt u voor een avond in de klas van uw kind uitgenodigd. De leerkracht en uw kind geven u informatie over de lesstof en bijzonderheden van het komende schooljaar, u kunt de schoolboeken bekijken en horen hoe u uw kind kunt helpen. Ook kunt u op deze avond antwoorden op uw (algemene) vragen over allerlei schoolse zaken krijgen.  

Contacturen

Twee maal per jaar wordt er door de leerkrachten een rapport ingevuld: in februari en vlak voor de zomervakantie. De contacturen zijn in februari en juni. Deze gesprekken vinden plaats tussen ouders, leerling en leerkracht.  

Ouderavonden

Ook dit schooljaar zal er een feestelijke ouderavond worden georganiseerd waarbij groep 8 een musical, toneelstuk of iets dergelijks op de planken brengt als afsluiting van de basisschooltijd.

Ouders in de school

Bij verschillende activiteiten is de hulp van ouders in school onontbeerlijk. Zo is het mogelijk om mee te helpen bij de luizencontroles, begeleiding van schoolreizen en excursies, vervoer van leerlingen en de voorbereiding en uitvoering van allerlei feestelijke en sportieve activiteiten. Ouders die binnen de schoolwerkzaamheden verrichten waar leerlingen bij betrokken zijn, doen dit onder verantwoording van de leerkracht. Ouders die assistentie verlenen binnen het onderwijs dienen de doelstellingen van de school te respecteren en zich te houden aan de regels en afspraken die binnen de school van kracht zijn. Voelt u ervoor iets op school te doen, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of met iemand van de ouderraad. U bent van harte welkom!

Zonder hulp van ouders is een deel van de activiteiten niet mogelijk. De groepsouder, die voor de leerkracht van groot belang is coördineert hulp of zaken die op korte termijn van belang zijn. Daarnaast maken we daarbij gebruik van een schoolapp, nl. Social Schools. Deze app is bedoeld om ouders snel te informeren en voor opgave voor activiteiten. Het is niet de bedoeling dat er via de app een berichtenuitwisseling ontstaat.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KINDCENTRUM DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham
0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl