Visie

Op De wiekslag kijken we naar wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen in de school, in de voorschool en de opvang. We leren van en met elkaar waarbij de kernwaarden het kader aangeeft. Op de Wiekslag geven vanuit onze pedagogische fundament betekenisvol onderwijs, waarbij we de totale ontwikkeling van kinderen structureel kritisch volgen en begeleiden.

De Wiekslag streeft er naar een plek te zijn:

 • Waar je samen leert
 • Inzicht krijgt in je eigen kwaliteiten en vaardigheden
 • Waar je wordt uitgedaagd en gestimuleerd
 • Waar je succes ervaringen op doet
 • Leert een eigen mening te vormen
 • Verantwoordelijkheid leert te nemen
 • Leert om te denken in mogelijkheden
 • Leert om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen
 • Die zorgt voor doorgaande leerprocessen.
 • Die zorgt voor uitdagende leer – en ontwikkelomgeving met moderne middelen

 

Dit doen we door:

 • Kindgericht en groepsdoorbrekend te werken.
 • Te werken in vaste heterogene groepen en groepsdoorbrekende subgroepen waarin instructies worden gegeven aan groepjes kinderen die bepaald zijn op hun niveau, leersnelheid en of ontwikkelingsbehoeften.
 • Te werken vanuit leerlijnen en doelen via gepersonaliseerd onderwijs
 • Samen te werken binnen thema’s, waarin we het geleerde toepassen in context.
 • Aandacht te schenken aan zowel de leerstof als de persoonlijke ontwikkeling.
 • De kinderen te coachen op zelfsturing.
 • Kinderen medeverantwoordelijk te maken, er is sprake van gedeeld eigenaarschap.
 • Coachgesprekken met kinderen te voeren.
 • Coöperatieve werkvormen te gebruiken  als middel om kinderen te activeren en het samenwerkend leren te ontwikkelen.
 • Het geven van effectieve instructies.
 • Te werken vanuit de zes breinprincipes
 • Aandacht te hebben voor metacognitie.
 • Vrij om te gaan met de methoden, de leerlijnen zijn voor ons leidend.

 

KC DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl