Informatie

Op deze pagina vindt u diverse informatiebronnen.
Documenten van onze school en van ons bestuur: SOOOG.

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Schoolgids 2017-2018 (PDF)
Gedragsprotocol (PDF)
Ouderbetrokkenheid (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel (PDF)
Vakantierooster 2017-2018 (PDF)
Jaarplanning 2017-2018 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Model protocol Medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering (PDF)
Gedragscode (PDF)
Nieuwsbrief SOOOG ouders 2016 (PDF)
Protocol voorkoming lesuitval 2017-2018 (PDF)

OBS DE WIEKSLAG

Schoolcoördinator: Dhr. Gerrit Cazemier

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham

0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl